Werkgebied & diensten

De diensten die Lans Advies verleent zijn veelzijdig en flexibel inzetbaar. Lans Advies laat zich niet alleen leiden door techniek, ook beleid, visie en betrokkenheid maken onderdeel uit van ieder project. Het werkgebied van Lans Advies bestaat onder andere uit:

 • Droge en natte infrastructuur
 • Ontwikkeling van woongebieden en bedrijventerreinen
 • Rioleringen en randvoorzieningen
 • Landmeetkundige inventarisaties
 • Beheer en beheersystemen

Binnen ons werkgebied bieden wij de volgende diensten aan:

 • het verrichten van voorstudies
 • het vertalen van voorstudies naar schetsontwerpen
 • het doen van landmeetkundige metingen
 • het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp
 • het vervaardigen van CAD-tekeningen in standaard uitwisselingsformaat
 • het opstellen van RAW bestekken en kostenramingen
 • het verzorgen en begeleiden van de aanbestedingsprocedure
 • het beleggen van bouwvergaderingen, inclusief verslaglegging
  directievoering en dagelijks toezicht
 • het voorbereiden en uitvoeren van projecten in een Design +Construct overeenkomst
 • het adviseren bij het beheer en onderhoud van gerealiseerde projecten
 • civieltechnisch projectmanagement

Lans Advies verzorgt ook de documenten die nodig zijn in het besluitvormingstraject van een project, bijvoorbeeld: het opstellen van rapportages, collegevoorstellen en financiƫle overzichten.

 

 

'Lans Advies laat zich niet alleen leiden door techniek, ook beleid, visie en betrokkenheid maken onderdeel uit van ieder project.'

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl