Herstel Tuin Laag Oorsprong

Opdrachtgever
Stichting Herstel Tuin Laag Oorsprong

Projectomschrijving
Het herstellen van de oorspronkelijke moestuin van de Laag Oorsprong. De tuin maakt deel uit van het vroegere landgoed de Laag Oorsprong in Ooosterbeek. Bij het herstel is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de tuin. Ook wordt getracht om zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal, of in ieder geval het concept, te behouden.
Met behulp van een landschapsarchitect is een schetsplan voor de herinrichting van de tuin opgesteld, waarbij het oorspronkelijk ontwerp van landschapsarchitect Springer de basis vormt.
Dit schetsplan is vertaald naar een RAW bestek dat is aanbesteed en inmiddels uitgevoerd.

Het herstel van de tuin bestaat in grote lijnen uit:

 • het herstellen en opnieuw opmetselen van authentieke koude bakken
 • een zgn Lotusvijver van beton met een afwerking met een metselstenen rollaag
 • een watergoot met watervallen en een ‘cup&saucer’ constructie
  halfverharde paden van Gravier D’or met een cortenstalen kantopsluiting
 • plantvakken omzoomd met beukenhagen
 • plantvakken met geleideconstructie voor klein fruit

Werkzaamheden

 • het schetsontwerp vertalen naar een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
 • het opstellen van een RAW bestek met bijbehorende tekeningen
 • het toetsen van de aanbesteding
 • het begeleiden van de uitvoering van het project, controle wapeningsconstructies en betonstort

Afgeronde projecten

terreininrichting Bronckhorst

herinrichting Nijkerkerkerpolder

moestuin Lage Oorsprong

beken Oosterbeek

beschoeing Amersfoort

bushaltes Groesbeek

kasteel Doorwerth

Lingewaard stadswal

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl