Project Stadswal – Huissen

Opdrachtgever
Gemeente Lingewaard

Projectomschrijving
In het centrum van Huissen is een bestaand kruispunt met een verkeersregelinstallatie vervangen
door een rotonde. Eén van de uitgangspunten is dat de rotonde moet voldoen aan de landelijke CROW-richtlijnen voor een binnen de bebouwde kom gelegen rotonde.
In de aansluitende Stadswal is de riolering vervangen en het wegvak heringericht. Het betreft een belangrijke ontsluitingsweg met veel vrachtverkeer.
In de aansluitende Karstraat is een duurzame oversteekvoorziening gerealiseerd.
In de uitwerking is opgenomen, het opbreken, de inrichting, openbare verlichting,
groenvoorzieningen en verkeersvoorzieningen.
Ten behoeve van de toesing van de inschrijving op het bestek is een bestekcalculatie
opgesteld. Tevens is het asfaltonderzoek gecoördineerd.

Werkzaamheden

  • de G.B.K.N. op locatie naverkennen en eventuele wijzigingen doorvoeren;
  • coördineren asfaltonderzoek, beoordelen resultaten, rapportage aan opdrachtgever;
  • inventariseren voorzieningen kabels en leidingen;
    het opstellen van het voorlopig ontwerp;
  • opstellen kostenraming t.b.v. krediet- en subsidieaanvraag;
    het opstellen van het RAW bestek en tekeningen, inclusief V&G plan;
  • het opstellen van een RAW bestekcalculatie;

Bijzonderheden
Ontwerp in een beperkte omgeving. Openbaar vervoer route.

Afgeronde projecten

terreininrichting Bronckhorst

herinrichting Nijkerkerkerpolder

moestuin Lage Oorsprong

beken Oosterbeek

beschoeing Amersfoort

bushaltes Groesbeek

kasteel Doorwerth

Lingewaard stadswal

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl