Herinrichting omgeving Kasteel Doorwerth in Doorwerth

Opdrachtgever
Stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Projectomschrijving
De Stichting streeft er naar de eenheid tussen gebouwen en hun omgeving te behouden
en waarnodig te herstellen. Hierbij zijn de bijbehorende cultuurhistorische- en natuurhistorische
waarden van groot belang. Ook wordt getracht om zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal, of in
ieder geval het concept, te behouden.
Bij Kasteel Doorwerth is het doel van de herinrichting het herstellen van de harmonie tussen het
kasteel en haar directe omgeving, de relatie huis en hof.

De herinrichting betreft:

  • Het kappen en aanplanten van bomen, het afzetten van groenvoorzieningen.
  • Het herstellen van paden, lanen en wegen.
  • De oorspronkelijke vakindeling in de moestuin herstellen door het aanleggen van paden.
  • Het snoeien van de boomgaard en het aanbrengen van veebescherming.
  • Het herinrichten van de bestaande parkeerplaats voor bussen.
  • Het aanleggen van parkeervoorzieningen voor bezoekers en de aanleg van een overloopparkeerplaats noodzakelijk bij grote evenementen.
  • Het aanbrengen van een fietsenstalling, hekwerken en oriĆ«ntatieverlichting.

Werkzaamheden
De werkzaamheden door Lans Advies bestaan uit het inventariseren, ontwerpen, opstellen RAW bestek, tekeningen en ramingen en het verzorgen van inlichtingen en de aanbesteding.
Tevens wordt het dagelijks toezicht op de uitvoering verzorgd.

Afgeronde projecten

terreininrichting Bronckhorst

herinrichting Nijkerkerkerpolder

moestuin Lage Oorsprong

beken Oosterbeek

beschoeing Amersfoort

bushaltes Groesbeek

kasteel Doorwerth

Lingewaard stadswal

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl