Herinrichting Nijkerkerpolder

Opdrachtgever
Waterschap Vallei & Eem

Projectomschrijving
De watergangen in de polder (totaal 15 km) dienen gebaggerd en plaatselijk verbreed te worden om een goede afwatering van het achterland te garanderen. De bestaande duikers en stuwen worden vervangen en gedeeltelijk geautomatiseerd om het nieuwe peilbeheer uit te voeren.


Werkzaamheden

  • inventarisatie bestaande situatie
  • het uitwerken van het ontwerp en tekeningen
  • het begeleiden van een waterbodemonderzoek
  • het opstellen van het RAW bestek, calculatie, grondbalans en V&G plan
  • het begeleiden van de volledige aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
  • het begeleiden van de uitvoering, directievoering en dagelijks toezicht
  • revisie en evaluatie, revisiemetingen en rapportage
  • overleg en voortgangsrapportage.

Afgeronde projecten

terreininrichting Bronckhorst

herinrichting Nijkerkerkerpolder

moestuin Lage Oorsprong

beken Oosterbeek

beschoeing Amersfoort

bushaltes Groesbeek

kasteel Doorwerth

Lingewaard stadswal

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl