Beken Oosterbeek

Opdrachtgever
Waterschap Vallei & Eem

Projectomschrijving
Het project omvat het herstel van natuur- en cultuurhistorische waarden van een aantal beken in Oosterbeek en omgeving.
Het betreft o.a. het bouwen en/of herstellen van kunstwerken, beschoeiingen, oevers van watergangen en vijvers. De beken en vijvers zijn ontstaan uit sprengen welke zijn gelegen in de bosrijke stuwwal tussen Oosterbeek en Renkum.

Werkzaamheden

  • inventarisatie en onderzoek
    begeleiding explosievenonderzoek
  • het opstellen van een ontwerp, tekeningen, berekeningen en kostenraming
  • het opstellen van het RAW bestek, werkomschrijving, grondbalans, V&G plan
  • het begeleiden van de volledige aanbestedingsprocedure conform ARW2005
  • het begeleiden van de uitvoering, directievoering en dagelijks toezicht
  • revisie en evaluatie, revisiemetingen en rapportage
    overleg met alle betrokken partijen en voortgangsrapportage

Afgeronde projecten

terreininrichting Bronckhorst

herinrichting Nijkerkerkerpolder

moestuin Lage Oorsprong

beken Oosterbeek

beschoeing Amersfoort

bushaltes Groesbeek

kasteel Doorwerth

Lingewaard stadswal

Lans Advies
Lovinklaan 1 (6e etage)
Arnhem
Postbus 799
6800 AT Arnhem

T 026 355 02 21
F 026 355 02 29
E info@lansadvies.nl